Dr. Öğr. Üyesi FULYA ALTINOK YİPEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi FULYA ALTINOK YİPEL

T: (0282) 250 4721

M fyipel@nku.edu.tr

W fyipel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Bilimler
Ana Bilim Dalı:İç Hastalıkları
Doktora
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2014
Tez: Kedilerde Kulak Uyuzu (Otodectes cynotis) Sağaltımında Ozonlanmış Zeytinyağı ve Bazı Esansiyel Yağların (Allium sativum L., Origanum majorana L.) Etkileri (2014)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNER İÇ HASTALIKLARI
2014-2016
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YAYLADAĞ MESLEK YÜKSEK OKULU
2015-2016
Eğitim Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Veteriner Hekim ALTINOK VETERİNER KLİNİĞİ 2006-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Veterinerlik İç Hastalıkları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., GÜZEL Y., Ethnoveterinary Uses of Medicinal Plants in Mediterranean District, Turkey, Revista de Chimie, vol. 68, pp. 411-416, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Yipel M., Altınok Yipel F., Tekeli İ. O., Güzel Y. ., Ethnoveterinary Uses of Medicinal Plantsin Mediterranean District, Turkey, , Revista de Chimie , vol. 68, pp. 411-416, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., YİPEL M., Effect of some essential oils (Allium sativum L., Origanum majorana L.) and ozonated olive oil on the treatment of ear mites (Otodectes cynotis) in cats, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 40, pp. 782-787, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ACAR A., ALTINOK YİPEL F., Factors Related To The Frequency of Cat Ear Mıtes (Otodectes Cynotis)., Kafkas üniversitesi veteriner Fakültesi, vol. 22, pp. 75-78, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. YARSAN E., YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., Dikmen B., Accumulation of Nonessential Potentially Toxic Trace Elements (PTEs) in the Some Economically Important Seafood Species of Mediterranean., Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, vol. 20, pp. 185-188, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. YARSAN E., YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., Most common toxic plants of Turkey to animals: Classifi cation by target species/ systems and management of poisoning cases,, Austin J Pharmacol Ther, vol. 2, pp. 8, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TUNÇ A. C., BİRDANE F. M., UYARLAR C., ALTINOK YİPEL F., GÜLTEPE E. E., BAŞER D. F., ACAR A., Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Damar İçi Novacoc® Uygulamasının Metabolik Profil Üzerine Etkileri, Kocatepe veteriner dergisi, cilt 10, ss. 278-286, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. Kılıçoğlu B., UYARLAR C., ALTINOK YİPEL F., TUNÇ A. C., BAŞER D. F., BİRDANE F. M., ACAR A., Taylara Oral Olarak Uygulanan Bitkisel Yağ Ekstraktı Karışımının (Nane, Kekik, Anason) İmmun Sistem Üzerine Etkisi, Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt 10, ss. 287-294, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
3. ALTINOK YİPEL F., Kedilerde Otodectes cynotis’in Kulak Problemleri .Arasındaki Yeri: Güncel tanı ve tedavi yaklaşımları., Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt 10, ss. 55-60, 2015.
Erişim Linki
4. ALTINOK YİPEL F., Bir Yeşil İguana’da Ektoparaziter Enfestasyonun (Hirstiella spp.) İvermektin Solüsyonu İle Tedavisi., Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt 7, ss. 85-87, 2014.
Vaka Takdimi Erişim Linki
5. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., Etnoveteriner Hekimlik (EVH), Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 14, ss. 79-82, 2014.
Endekste taranmıyor
6. ALTINOK YİPEL F., Ozon ve Ozon Yağının Veteriner Hekimlikte Klinik Kullanımı., Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 14, ss. 65-70, 2014.
Endekste taranmıyor
7. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., ACAR A., Bir Kedide Sümüklü Böcek İlacı (metaldehit) Zehirlenmesi., Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt 6, ss. 71-74, 2013.
Vaka Takdimi Erişim Linki
8. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., Küçük Hayvan Hekimliğinde İdrar Muayeneleri., Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 78-84, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ACAR A., ALTINOK YİPEL F., Abomazumun Dolgunluğu, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları Özel Dergisi, cilt 1, ss. 36-38, 2015.
Erişim Linki
2. ACAR A., ALTINOK YİPEL F., Kuzularda Klostridial Enfeksiyonlar, Türkiye Klinikleri VeterinerBilimleri-İç Hastalıkları Özel Dergisi,, cilt 1, ss. 52-58, 2015.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTINOK YİPEL F., ALTUĞ N., İNAN S., CASE OF SOFT TISSUE FIBROSARCOMA DEVELOPING AFTER VACCINEAPPLICATION IN A CAT: DO WE HAVE TO QUESTION THE VACCINE ADJUVANTS AND APPLICATION REGIONS, I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (10.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
2. VAROL K., BAŞER D. F., ALTINOK YİPEL F., SEVİMLİ A., ACAR A., Case Report: Polycystic Kidney Case in a Poodle Terrier Dog., I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıklar Kongresi (10.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
3. KILIÇOĞLU B., TUNÇ A. C., BAŞER D. F., UYARLAR C., ALTINOK YİPEL F., ACAR A., BİRDANE F. M., THE EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF PLANT OIL EXTRACTSMIXTURE (MINT, THYME, ANASEED) ON IMMUNE SYSTEM IN FOALS, I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (10.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
4. ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., ÖZSOY Ş. Y., GÜVENÇ M., KAYA D. A., YİPEL M., COMPARATION OFHEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM) ANDITS MAJOR COMPONENT LINALOOL IN AN EXPERIMENTAL RAT MODEL, ICAVST (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
5. TUNÇ A. C., BİRDANE F. M., UYARLAR C., ALTINOK YİPEL F., GÜLTEPE E. E., BAŞER D. F., ACAR A., Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Damar İçi Novacoc® Uygulamasının Metabolik Profil Üzerine Etkileri, ICAVST (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
6. YİPEL M., TEKELİ İ. O., ALTINOK YİPEL F., BEYAZIT N., Investigation of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity of Colon Targeted Boswellic Acid and Ellagic Acid by Drug Delivery System: In vitro part (Colon targeting, physicochemicalcharacterization, swelling / release tests), II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCESIN VETERINARY SCIENCES TECHNICS (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
7. ALTINOK YİPEL F., Zinc responsive nasal dermatosis in a Great Dane: a case report, ICAVST (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
8. GÜLEÇ F., ALTINOK YİPEL F., ALTUĞ N., An alternative Approach in Veterinary Medicine Clinical Training: Simulation of Intravenous Practicing, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
9. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., YİPEL M., Effect of Some Essential Oils (Allium sativum L., Origanum majorana L.) and Ozonated Olive Oil on the Treatment of Ear Mites (Otodectes cynotis) in Cats, CatsThe 32nd World Veterinary Congress (13.09.2015-17.09.2015).
Poster
10. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Allium Spp. Toxıcosis In Small Animals: A Case Report, The 7th International Symposium on Edible Alliaceae (ISEA2015), (21.05.2015-25.05.2015).
Poster
11. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Allium spp. toxicosis in small animals: a case report, VII International Symposium on Edible Alliaceae (21.05.2015-25.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., Mediterranean Medical Plants Used In Ethnoveterinary Medicine In Turkey, The 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MASMAP 2) (23.04.2015-25.04.2015).
Özet bildiri
13. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., Factors Related To The Frequency of Cat Ear Mıtes (Otodectes Cynotis), The 32nd World Veterinary Congress (13.09.2014-17.09.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Ratlarda karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşturulan deneysel akut hepatotoksitite modeli üzerine bazı alg türlerinin hepatoprotektif etkisinin araştırılması, V. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (01.09.2016-04.09.2016).
Sözlü Bildiri
2. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., ACAR A., Bir Yeşil İguana’da Ektoparaziter Enfestasyonun (Hirstiella spp.) İvermektin Solüsyonu İle Tedavisi. Olgu sunumu., 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (21.05.2015-23.05.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. İlaç Taşıma Sistemleriyle Kolona Hedeflendirilen Boswellic Asit ve Ellagic Asit´in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkinliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
2. Ratlarda karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşturulan deneysel akut hepatotoksitite modeli üzerine bazı alg türlerinin hepatoprotektif etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.10.2015-24.05.2016.
3. Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Kolona Hedeflendirilen Glycyrrhizic Asit ve Rosmarinic Asit‘in Etkinlikleri ve Sinerjik Potansiyellerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.10.2015-28.12.2017.
Üyelikler
Veteriner Gastroenteroloji Derneği, Üye, 2011-.
Katıldığı Kurslar
Köpek ve Kedilerde Abdominal Ultrasonografi Eğitimi, Yer:Afyon, 03.03.2012-04.03.2012.
Hizmet İçi Eğitim Belgesi , Yer:Antalya, 25.02.2012-26.02.2012.
Veteriner Ultrasonografi, Yer:Antalya, 27.10.2007-28.10.2007.
Gıda İşletmelerinde HACCP Eğitim Programı, Yer:Konya, 03.06.2005-04.06.2005.
Aldığı Sertifikalar
İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi ve USG ile Gebelik Tanısı, Yer:Anyalya, 26.02.2012-.
Genel Radyoloji ve Kedi Köpeklerde Tanısal Radyografik Uygulama , Yer:Antalya, 25.02.2012-26.02.2012.
Kedi Köpek Deri Hastalıkları, Yer:Antalya, 21.09.2008-23.09.2008.
Pet Hastalıkları; Kardiyoloji ve Dahiliye, Yer:Anyalya, 02.08.2008-03.08.2008.
Balık Hastalık ve Tedavi Yöntemleri , Yer:Antalya, 07.06.2008-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Yer:Hatay, 28.05.2015-30.05.2015.
XVII. FECAVA Avrupa ve VI. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der., 07.09.2011-10.09.2011.
V. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi , 15.10.2010-16.10.2010.
IV. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi , 23.10.2009-24.10.2009.
III. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi , Yer:İstanbul, 10.10.2008-11.10.2008.